Жилищни сгради

Дружеството е собственик на идеални части от урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, които идеални части са обявени за продажба.