Административни сгради

Сградата е разположена в сърцето на административния и културен център на столицата и е паметник на културата от национално значение. Построена е през 1926 г. и има 10,670 кв.м. РЗП, разположени върху 7 надземни и 1 подземен етаж.

Сградата е разположена в централната градска част на София и е паметник на културата.